PDF

 

Download: PDF PDF

 

Home > Gerealiseerde projecten > Kraaipanschool

 

Kraaipanschool - Amsterdam

In comakership met Ymere wordt in de Amsterdamse Transvaalbuurt het project Kraaipanschool gerealiseerd. Dit project omvat het renoveren en herbestemmen van de voormalige Kraaipanschool, de sloop van 48 woningen met daaropvolgend nieuwbouw van twee woonblokken aan de Hofmeyrstraat, de Kraaipanstraat en de Transvaalkade.

 

Co-makership met Ymere is een projectoverstijgende en intensieve samenwerking tussen Ymere en ERA Contour (co-makers) en de adviseurs (co-actoren) op basis van wederzijds respect en vertrouwen. De gezamenlijke aanpak en de herverdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de co-makers en co-actoren maakt een centrale regie mogelijk en zorgt ervoor dat de ontwikkeling en de bouw van een project sneller, beter, leuker en goedkoper verlopen. Bij de Kraaipanschool kon door deze co-creatieaanpak het project 20% sneller dan de contractplanning worden opgeleverd!

Zie ook comakership Ymere

 

< Terug